"De oplossing van het probleem ligt besloten in het probleem zelf; zonder inzicht is het een probleem, met inzicht de oplossing."

Sogyal Rinpoche

 

Systemisch

Iedereen maakt deel uit van verschillende groepen, systemen. Een systeem is een geheel van elementen en de verbindingen daartussen. Systemen zijn niet zichtbaar, maar toch weet of voel je dat ze er zijn. Denk aan je familie, je sportclub, het bedrijf waar je werkt, het dorp, de stad, het land waar je woont. Als ergens in een systeem iets gebeurt, kan dit de stroming belemmeren. Dit is vaak niet direct waarneembaar, maar kan wel doorwerken naar andere delen in het systeem via de verbindingen.

 

Wat doen we tijdens een opstelling?

Tijdens een individuele opstelling onderzoeken we de elementen die horen bij jouw probleem of vraag. Door ze op te stellen maken we ze zichtbaar en kun je direct ervaren hoe het werkelijk zit in de onderstroom. Je krijgt inzicht waardoor beweging kan ontstaan en blokkades kunnen transformeren. We gebruiken hiervoor diverse natuurlijke materialen zoals houten figuren, stenen en papier.

 

Wat merk je ervan?

Waarschijnlijk in eerste instantie niet zo veel. Althans waarneembaar, concreet. Vaak ben je opgelucht, krijg je een ander (beter) gevoel. Deze subtiele veranderingen betekenen beweging in het systeem, waardoor energie weer kan stromen. Je kunt een andere kijk op de situatie krijgen die doorwerkt in je leven. Met balans en meer rust tot gevolg, je komt dichter bij jezelf.

 

Tarief
Het tarief voor een opstelling is € 65 incl. BTW voor particulieren; zakelijk tarief is € 65 excl. BTW.
Een opstelling duurt ongeveer 1,5 uur.
Een opstelling kan eventueel ook plaatsvinden bij jou thuis. In dat geval reken ik €0,28 per km aan reiskosten.

 

Voorbeelden van vragen die je kunt onderzoeken met een opstelling:

  • Waarom lukt het me niet te leven zoals ik graag zou willen?
  • Ik ervaar vaak onzekerheid/onrust/boosheid/irritatie/stress, waar komt dat vandaan?
  • Waarom ben ik zo perfectionistisch?
  • Waarom vind ik het moeilijk om nee zeggen?
  • De relatie met mijn moeder/vader/broer/zus is moeizaam. Waar komt dat door?
  • Waarom wil ik steeds voldoen aan verwachtingen van anderen?
  • Waarom durf ik (bijv. op mijn werk) niet te zeggen wat ik echt zou willen?


Ervaringen

 

"Vorig jaar zomer ben ik naar Annemieke gegaan voor een individuele opstelling. Het was tijd om na een roerige periode in mijn leven, wat losse eindjes op te zoeken en een beeld te krijgen van waar mijn energielekken en energie-opladers zitten. Door de opstelling werd mijn rol duidelijk in mijn gezin en kreeg ik inzicht in wat ik zelf doe in situaties en wat mijn omgeving met mij doet. Het heeft mij inzicht gegeven in onbewuste patronen. Het is nu een tijdje geleden en ik kan zeggen dat mijn bezoek aan Annemieke mij meer rust en een positieve kijk heeft gegeven op mijn leven en de mensen om mij heen. Ik vond het een unieke ervaring!"

Mascha

 

"Na een prettige sessie in een fijne en voor mij vertrouwde omgeving, heeft Annemieke mij begeleid om inzicht te krijgen en verbanden te leggen tussen de verschillende leden in mijn familie. Ik vond het prettig om door middel van "woorden" als representant een opstelling te maken en zo te kunnen voelen. Door alleen als representant aanwezig te zijn in mijn opstelling was Annemieke in staat om mijn gevoel volledig te volgen en te begeleiden waarbij ik de regie hield."

Diane